InnOpp er en av initiativtakerne til arbeidet med å utvikle et nasjonalt sertifiserings- og kvalitetssikringssystem for opplevelsesbedrifter. 

Deltakerne Innovative Opplevelser, Hanen, NCE Tourism, Arena Usus, Arena Lønnsomme Vinteropplevelser, Innovasjon Norge, UiN, Virke og NHO Reiseliv møtte andre uken i desember de sentrale personene bak ordningene/systemene de har i Skottland, Sverige og Island (bildet viser noen av islandske VAKINN sine kriterier). Møtet ga verdifull innsikt for det videre arbeidet.

Bilde: VAKINN