I begynnelsen av oktober reiser Ann-Heidi Hansen til ATTA (Adventure Travel Trade Association) sin verdenskongress i Chile for å vise 700 delegater fra hele verden hvordan vi utvikler opplevelsesturisme i Nord-Norge.

Ann-Heidi Hansen er til daglig merkevareansvarlig i NordNorsk Reiseliv. Det som har fanget ATTAs interesse er hennes doktorgradsarbeid ved Universitetet i Nordland om hvordan bedriftene kan lære seg å gi sine gjester magiske øyeblikk og gåsehudopplevelser.

Det har vært forsket mye på den nye opplevelses-økonomien i siste årene, men utfordringen er å få denne kunnskapen omarbeidet til «oppskrifter» for dem som vil utvikle opplevelser for turistene.   Hansens doktorgradsavhandling har gitt mer innsikt om hva som skjer i de magiske øyeblikkene, hvordan de skapes og når og hvorfor de oppstår. Å skape slike minneverdige øyeblikk har etter hvert blitt helt sentralt for reiselivsnæringens verdiskaping, og de nordnorske nærings- og FoU-miljøene er regnet for å være i forkant på dette, også internasjonalt.

 

I Chile skal hun formidle innsikter fra doktorgradsarbeidet sitt, men også presentere første versjon av en «oppskrift» som gjør det mulig for bedriftene å bruke denne kunnskapen når de planlegger nye opplevelsestilbud. Denne «oppskriften» systematiserer kunnskap fra Hansens doktorgradsavhandling, andre forskningsprosjekter fra Opplevelser i Nord og utviklingsarbeid i bedriftsklyngen Innovative Opplevelser som har sin base i Nordland. At Hansen er «Key Note Speaker» på denne verdenskongressen er en stor fjær i hatten for alle som er involvert i å utvikle Nord-Norge som en landsdel for opplevelsesdrevet reiseliv. Hun skal også lede to workshoper på temaet i konferansen.

Allerede i slutten av oktober blir det gjenbesøk til Nord-Norge fra ATTA i regi av bedriftsklyngen Innovative Opplevelser. Da kommer Chris Doyle fra ATTA-ledelsen til Norsk Opplevelseskonferanse, som i år arrangeres i Lofoten, for å fortelle at «there is a travelution going on». Hans budskap er at meningsfulle opplevelser og bærekraftig utvikling med fokus på lokal verdiskaping må styre utviklingen. ATTA /UNWTO har nylig publisert en internasjonal studie som viser at for adventure-turismen kommer 65% av turistenes forbruk den lokale økonomien til gode.

Neste skritt i dette samarbeidet er utviklingen av det som har arbeidstittelen «InnoLabs», dvs. at internasjonale Adventure-operatører og opplevelsesbedrifter i Nordland møtes og sammen utvikler nye innovative opplevelsestilbud til de internasjonale markedene for adventure turisme. Første «InnoLab» er allerede under planlegging og vil bli testet ut i regi av Innovative Opplevelser på nyåret.

Se mer på www.innopp.noog http://www.adventuretravel.biz/connect/summit/chile-2015/

Kontakt;

Ann-Heidi Hansen, Nordnorsk Reiseliv AS (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Bård Jervan, klyngeleder Innovative Opplevelser (tlf. 90942560, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)