Hvordan kan reiselivet i Norden ta i bruk IKT? Rapporten tar for seg de praktiske behovene reiselivsbedriftene har og tilbyr en verktøykasse for å gjøre dette.

Rapporten "Digital Toolbox" er nå lansert og Innovative Opplevelsers bidrag er "YouTube Gåsehud" prosjektet, hvor rundt 20 bedrifter, sammen med filmregisør Per Tomas Govertsen,laget ca 50 YouTube filmer.

Rapporten kan du laste ned her Digital Toolbox: Innovation for Nordic Tourism SMEs.  Les mer på NOVADIS