Det er lagt ut over 50 filmer som presenterer spennende, morsomme og lærerike opplevelser som bedriftene i Innovative Opplevelser kan levere.

Filmregissør Per Tomas Govertsen fra Govertsen Film har vært rundt på klyngebedriftene for, sammen med bedriftene, finne "gåsehuden" i opplevelsen. Deretter har Per Tomas filmet "gåsehudopplevelsene" og tilpasset dem til YouTube-formatet; dvs korte klipp, spissede reportasjer og gjerne med morsomme vendinger.

Over 20 klyngebedrifter deltar i prosjektet og mange av filmene ligger ute på YouTube. I tillegg har bedriftene selv foretatt distribusjon av egne filmer til samarbeidspartnere og lagt ut på egne nettsider.Det er lagt ut over 50 filmer, eller "dokureklamer" dvs. minidokumentar som forteller og reklamerer for spennende, morsomme og lærerike opplevelse som bediftene i klyngen kan levere. Gå til Youtubekanalen "gotonordland" og se youtube - gotonordland.