Dorthe Eide fra Handelshøyskolen på UiN holder en workshop på onsdag under konferansen om hvordan du kan jobbe mer profesjonelt og systematisk med innovasjon gjennom ulike metoder for testing.

Hvordan jobbe mer profesjonelt med innovasjon gjennom testing som metode

Nyskaping i form av nye opplevelseskonsepter, produkter, markedstiltak, eller andre innovasjoner, er nødvendig for alle virksomheter men er spesielt viktig når man jobber innen opplevelsesbasert reiseliv fordi sektoren er global, konkurranseutsatt og har kunder som søker attraktive og gjerne nye opplevelser. Det finnes begrenset kunnskap om innovasjon i opplevelsesbasert reiseliv. Workshoppen gir ny kunnskap om hvordan du kan jobbe mer profesjonelt og systematisk med innovasjon gjennom ulike metoder for testing, det er et steg på vegen mot en ‘opplevelses-lab’ med en god verktøykasse. Workshoppen bygger på forskning gjort gjennom Opplevelser i nord og VRI Nordland.

Dorthe Eide (fra Handelshøgskolen på Universitetet i Nordland) presenterer funn fra en studie hun og Elisabet Ljunggren (Nordlandsforskning) har gjort om hvordan opplevelsesbaserte bedrifter bruker testing som metode i innovasjonsprosesser. Studien viser at testing gjøres i ulike faser av innovasjonsprosessen, og med involvering av ulike aktører og verktøy. Bedriftene har i hovedsak positive erfaringer med bruk av testing, og har råd om hvordan unngå negative erfaringer. Bildet er tatt fra Tuvsjyen, en av bedriftene som deltok i studien.

To av bedriftene som deltok i studien, Hamsunsenteret og Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv, deler sine erfaringer med bruk av testinger. Foredragsholderne vil også presentere noen skisser til et nytt InnOpp-hefte som er under utvikling, som handler om testing som metode i innovasjonsprosessen. Deltakerne inviteres til å dele sine synspunkter på skissene, sine erfaringer med innovasjon og testing, samt spørsmål.

 

Workshoppen er gratis, og finner sted på Thon Hotel Lofoten onsdag 28. oktober kl. 09:00 – 11:30.

Påmelding til workshopen går via påmeldingen til konferansen, tilgjengelig her:

Meld deg på i dag!