DSC_0217_1289299831.JPGInnovativt og kunnskapsbasert i nord

2.-4 november ble Nordnorsk opplevelseskonferanse arrangert for fjerde gang, i år i Bodø. 120 deltakere fra landsdelen var samlet de første to dagene, mens rundt 90 ble igjen en tredje dag for å fordype seg i utvalgte tema. Konferansen er et samarbeid mellom ARENA Innovative Opplevelser og Innovasjon Norge Nordland, og kan også sees på som et tilsvar til hva Næringsminister Trond Giske nettopp sa på en reiselivskonferanse lenger sør i landet; ”Folk kommer ikke til Norge for å sove og spise, men for å oppleve. Feriene må fylles med innhold”.

Innovasjon og kundebehov

Nyskaping var hovedfokus på årets konferanse og Innoco AS, som har spesialisert seg på kartlegging av kundebehov og innovasjon i eksisterende bedrifter. Anført av oppfinner og professor i innovasjon, Sjur Dagestad, ble konferansen omgjort til et innovasjonsverksted der deltakere jobbet metodisk for å løse en utfordring for Hvalsafari AS på Andenes. Det handler om å forstå kundenes behov, påpekte Dagestad i sin innledning. Dere har jo kundene på besøk hele tiden, og nøkkelen ligger i å analysere hva de vil ha og forbedre produktene i forhold til det. Innocos medarbeidere viste metoder både for å få fram forslag til forbedringer og metodikk for å analysere kundenes behov på en systematisk måte. Man trenger ikke gå veien om omfattende skjema som gjestene skal fylle ut. Har man strukturerte samtaler med et mindre utvalg av gjestene får man den informasjonen man trenger, påpekte Dagestads kollega Ingvild Sundby i sin presentasjon, og viste hvordan dette kan gjøres i praksis.

Forskning på opplevelsesbasert verdiskaping

I tillegg til innovasjon som tema, hadde også det store forskningsprosjektet ”Opplevelser i nord (2009-2014)” en sentral plass på konferansen. Det var Regjeringens Nordområdestrategi som i fjor åpnet for et unikt femårig forskningsløft for reiselivs- og opplevelsesnæringene i landsdelen. Det ble i denne omgang formidlet informasjon om forskningsprosjekter, og tilrettelagt for samtaler mellom bedrifter og forskere. Ann-Jorid Pedersen, Mimir AS viste hvordan forskningsbasert kunnskap kan gi praktiske arbeidsverktøy for bedriftene, blant annet for stimulere mersalg og større verdiskaping pr. gjest, som er viktig for lønnsomheten.

Inspirasjon og læringsutbytte

I løpet av konferansens to dager fikk deltakerne møte rundt 15 foredragsholdere som alle bidro med inspirerende foredrag og nyttige råd om opplevelsesutvikling og verdiskapingsmulighetene for bedriftene. De første evalueringene av konferansen foreligger allerede, og deltakerne gir gode tilbakemeldinger både på faglig innhold, læringsutbytte, nettverksbygging og inspirasjon.

Produkttesting av måltidsopplevelser

Bedriftene i regionen bidro selv til at konferansedeltakerne fikk gode måltids- og kulturopplevelser i løpet av konferansen Blant annet vartet bedriftene opp med et steinaldermåltid på Tuvsjyen i Saltstraumen, kunstgallerimiddag i Galleri Bodøgaard, en gourmetaften på Skagen Gaard, samt en måltidsopplevelse under flyene på Luftfartsmuseet.

Presentasjoner 2010