Ann Heidi Hansen, tidligere prosjektansvarlig for ARENA Innovative Opplevelser, nå merkevareansvarlig i NordNorsk Reiseliv, har tatt sin velfortjente doktorgrad. Disputasen fant sted torsdag 4. september 2014 ved Handelshøgskolen i Bodø /UiN. 

Ann Heidi holdt en glimrende prøveforelesning for rundt 50 tilhørere i auditoiet. Deretter fulgte selve disputasen for graden Philosophiae Doctor (ph.d) ved Handelshøgskolen i Bodø. Også her gjorde Ann Heidi inntrykk på både tilhørerene og juryen, som bla kommenterte at man var imponert over hennes dristige valg av tema og tilnæringen til dette. Under disputasmiddagen fikk Ann Heidi overrakt et litografi fra Lofoten som takk fra alle klyngebedriftene. Innovative Opplevelser gratulerer! I tillegg ble det en lang rekke taler og gaver fra både institusjonen, veilederne, gamle og nåværende kollegaer, venner og familie. 

 

Merkevareansvarlig i NordNorsk Reiseliv
Ann Heidi Hansen har studert reiseliv, kulturfag og økonomi ved Høgskolen i Finnmark. Hun har også en Master of Science (MSc) innen turisme fra University of Strathclyde i Glasgow, Skottland. Ann Heidi har tidligere jobbet mange år innen reiseliv i Nordland, og har kombinert stipendiatstillingen med en deltidsjobb som prosjektansvarlig for innovasjonsklyngen Arena Innovative Opplevelser. Ann Heidi er nå ansatt som merkevareansvarlig i NordNorsk Reiseliv avdeling Bodø.

 

Avhandlingens titel er Memorable moments - Consumer immersion in nature-based tourist experiences.

Utdrag fra avhandlingen: Jakten på de minneverdige opplevelsene er et tema som står sentralt i reiselivsnæringen. Norge oppfattes ofte som et dyrt reisemål og dette legger økt press på å levere opplevelser i verdensklasse. For å bidra til lønnsomhet og langsiktig utvikling av næringen er det viktig å øke kunnskapen om hva det er som skaper de minneverdige opplevelsene for de besøkende. En ting som karakteriserer ekstraordinære opplevelser er intense øyeblikk av total tilstedeværelse, dvs. de øyeblikkene hvor tiden står stille og man er helt oppslukt av det som skjer der og da. Hovedproblemstillingen Ann Heidi har jobbet med i sin doktorgradsavhandling er knyttet til å øke kunnskapen om hva som skjer i de øyeblikkene når turisten er helt oppslukt av opplevelsen. Hvordan skapes de, og når og hvorfor oppstår de?

Doktorgraden inngår i forskningsprogrammet Opplevelser i Nord, under temaet Verdiskaping gjennom turistopplevelser. Kandidaten har intervjuet de som har deltatt i naturbaserte turistaktiviteter som hvalsafari, hundekjøring, kajakkpadling og toppturer, og intervjuene har vært gjort i Nordland og på Svalbard.

Avhandlingen inneholder seks vitenskapelige artikler. De to første artiklene er konseptuelle bidrag som diskutere hva en opplevelse er og som presenterer et multirelasjonelt perspektiv på hvordan opplevelsen kan forstås og tolkes. Poenget i artiklene er at det som gir meningsfylte opplevelser til den enkelte turist ikke bare er avhengig av hvilke aktiviteter du er med på, men også av hvem du er, hva du har opplevd før, hvordan hverdagslivet ditt er, hvilken kultur du er oppvokst i osv. I artikkelen illustreres det 4 ulike måter å være i relasjon til omverdenen på; kroppslig, tidsmessig, kontekstuelt og i interaksjon med deg selv, andre og objekter. I tillegg diskuteres det hvilke konsekvenser dette har for turistopplevelsen og reiselivsnæringen.

Den tredje artikkelen i avhandlingen diskuterer hvordan kundens tilstedeværelse er en nøkkel til ekstraordinære opplevelser. I artikkelen understrekes det at kundens tilstedeværelse er et sentralt aspekt innen opplevelsesproduksjon. Ulike definisjoner av tilstedeværelse diskuteres og sammenhengen til andre kjente begrep som; ekstraordinære opplevelser, topp opplevelser, topp prestasjoner og flyt blir analysert. I artikkelen argumenteres det for at den underliggende forutsetningen for å skape tilstedeværelse hos turisten er at det etableres en tydelig, trygg og tematisert ramme rundt opplevelsen. Dette gjør at turisten kan fokusere på det som skjer her og nå, og den dype involvering og tilstedeværelse kan deretter finne sted basert i ulike interaksjoner innen opplevelsesrommet, for eksempel i relasjonen til natur eller dyr.

Ann Heidi mener at det er lagt for lite vekt på hvor viktig guiden er for turistens opplevelse. Artikkel fire og fem er derfor en konseptuell og en empirisk artikkel om guidens rolle for å skape tilstedeværelse hos turistene. Guidens evne til å skape trygghet, lede, underholde og være en god historieforteller påvirker opplevelsen direkte, men påvirker også indirekte hvordan du ser på landskapet og hvordan gruppen fungerer sammen sosialt.

I den sjette og siste artikkelen har kandidaten sett på tilstedeværelse i mange ulike former for naturbaserte turistaktiviteter og sett på når, hvor, og hvordan turister opplever øyeblikk av total tilstedeværelse. Funnene identifiserer to hovedtyper tilstedeværelse. Oppslukt i det «å være» blir trigget av en tilhørighet til naturen, nytelse av vakker natur, eller kontakt med dyr. Den andre hovedtypes finner hun når turistene er oppslukt i det «å gjøre» og som blir trigget av det å mestre en aktivitet, for eksempel det å få til padleteknikken i kajakken eller kjøre hundesleden på en isete og svingete elv. De to ulike typene tilstedeværelse oppstår under ulike deler av turistopplevelsen og gir ulike verdier til turistene.

Medlemmer i bedømmelseskomiteen var: 
Professor James Fitchett, PhD, University of Leicester, UK
Associate Professor Diane M. Martin, PhD, School of Business, Aalto University, Finland
Lektor PhD,Per Østergaard, University of Southern Denmark/HHB Professor II (leder)

Veiledere har vært:
Hovedveileder: Førsteamanuensis Frank Lindberg, HHB, UiN
Biveileder:  Professor Lena Mossberg, Gøteborgs Universitet/HHB

Les mer her