Utenriksminister Brende inviterte til arbeidslunsj om nordområdene 12. august 2014, ved Universitetet i Nordland. Opplevelser i nord forsker Dorthe Eide ble invitert til å innlede om opplevelsesbasert reise.
12. august var næringsliv, forskere, politikere og offentlig sektor invitert til arbeidslunsj på toppen av Bodøs nye hotell Scandic Havet. Tre deltakere var invitert til å holde korte innledende innlegg før dialogen rundt bordet startet opp.
 
De to første var rektor ved UiN Pål Pedersen, og direktør for Bodøregionens Utviklingsselskap Odd Emil Ingebrigtsen. Tredje innlegg var av førsteamanuensis Dorthe Eide Handelshøgskolen i Bodø v/UiN og forskningssleder i Opplevelser i Nord. Eide valgte å fokusere på opplevelsesbasert reiseliv, og strukturerte innlegget i tre deltema: 1) Stort markedsbehov i opplevelser; 2) Opplevelsesbasert reiseliv skjer i global konkurranse med høye kvalitetskrav; og 3) Opplevelsesbasert reiseliv har stort potentsial, men ressurser trenger bearbeiding og profesjonalisering. Hun avsluttet med følgende konklusjon: ”Vi trenger langsiktig satsning på forskning, innovasjon og holistisk verdiskaping med opplevelsesbasert reiseliv i sentrum, der ulike aktører (næringsliv, FOU, offentlig sektor) sammen tar en sterk nasjonal og internasjonal rolle”.  Les mer her