Med utgangspunkt i resultatene fra forskningsprosjektet "Opplevelser i Nord" og fra nyere forskningslitteratur på området, gir boken ny kunnskap om hvordan man kan videreutvikle norsk reiselivsnæring. Boken gir en grundig innsikt i opplevelsene sett fra kundens synsvinkel, men tar også for seg reiselivsbedriftenes – særlig de små opplevelsesbedriftenes – evne til å legge til rette for opplevelsene, og til læring og innovasjon. 

 

Mer om boken og hvordan skaffe seg den finner du på forlagets hjemmeside: Cappelen Damm