I samarbeid med Innovasjon Norge i Nordland og Visit Bodø gjennomførte InnOpp nylig et seminar i hvordan utvikle nordlysopplevelser i Bodø- og Salten regionen. 

Totalt 46 deltagere fra Bodø of Salten var samlet på Bodøgaard Kunst & Kultur 30. september for å lære om hvordan utvikle nordlysopplevelser i regionen.

Karsten Nestvold, direktør for Innovasjon Norge i Nordland, åpnet dagen.

Første foredragsholder var den annerkjente solfysikeren Pål Brekke som viste sin nyeste film om fenomenet og fortalte hva som skaper nordlyset og hvordan best oppleve det. 

Detagerne fikk så høre fra to av de mest erfarne nordlysaktørene i Tromsø i hvordan de har utviklet reiselivsprodukter av nordlyset; Ivar Haugen, adm. dir. i Tromsø Safari, og guiden Kjetil Skogli som er kjent som "The Aurora Chaser" fra den britiskeTV-serien med Johanna Lumley.

Etter lunsj ble deltagerne delt opp i grupper og jobbet seg gjennom en praktisk workshop om hvordan utvikle, markedsføre og selge nordlysopplevelser i Bodø og Salten, ledet av Ann-Kristin Rønning Nilsen fra Visit Bodø og InnOpps Marie Bergsli.

Pål Brekke laget for annledningen et fektaark om nordlyset som gir nyttig informasjon om fenomenet og hvordan best opplevel det, se vedlegg nedenfor på både norsk og engelsk.

Faktaark om nordlys (norsk)

Faktaark om nordlys (engelsk)

Se også artikkelen nedenfor for mer info om Pål Brekke og hans nyeste film

Pål Brekke i New York