Innovative Opplevelser var på studietur til Vestkysten i Sverige i fjor, en region som har mange likhetstrekk i sin turisme som Nordland. Også der er rekruttering både til faste stillinger og sesongarbeid en utfordring for bedriftene. Et av tiltakene de hadde satt i gang var en egen Facebook-side der alle bedrifter kan formidle ledige stillinger, en side som både brukes av de som har ledige stillinger og personer som er på jakt etter jobb i reiselivet. Nå etableres en tilsvarende side for Nordland i regi av nettverket Innovative Opplevelser. 

I et klyngeperspektiv ser vi på dette som et tiltak som kan bidra til at kompetanse blir i regionen, ved at arbeidstakere som ønsker å bytte jobb får oversikt over mulighetene i regionen.

Etter en pilotperiode med uttesting av konseptet i Lofoten, utvides siden nå til å gjelde hele Nordland. Vi oppfordrer derfor alle til å spre informasjon om siden og ta den i bruk selv. I Vest-Sverige har tilsvarende FB-side nå nesten 5000 medlemmer og er blitt en viktig informasjonskanal om mulighetene for jobb i reiselivet i denne svenske regionen.

På siden som nå bygges opp i Nordland finner du, eller kan legge ut, ledige stillinger i reiselivet i Nordland. Her kan alle bedrifter og virksomheter i Nordland fritt formidle ledige stillinger relatert til reiseliv og opplevelser. Det være seg faste jobber eller sesongbaserte stillinger. Som arbeidssøker har du muligheten til å finne din drømmejobb i Nordland.

Se Facebook-gruppen her: Ledige stillinger i reiselivet i Nordland

Misbruk av gruppen til markedsføring eller reklamering for produkter, blir moderert, og innlegg slettet. Vedvarende misbruk fører til utestengelse fra gruppen.