workshop InvioI forbindelse med Norsk Opplevelseskonferanse 2015 i Lofoten arrangerte Invio - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi (Danmark) og Innovative Opplevelser (Norge) en innovasjonsworkshop for rundt 20 danske og norske deltakere. 

Formålet var å hjelpe danske og norske små- og mellomstore virksomheter innen opplevelsesøkonomien med at etablere et samarbeid, og gjennom dette skape innovasjon og vekst i virksomhetene. Workshopen hadde et spesielt fokus på teknologidreven innovasjon og cross-sektor innovasjon.

 

Det overordnede mål var å skape et fundamentet for at danske og norske virksomheter sammen kan vurdere om det er et potensiale i å utvikle opplevelsesteknologi  hvor  teknologien er måltettet mot reiselivsaktører med et opplevelsesbasert fokus, som attraksjoner og familieparker, events, museer, festivaler, virksomheter som er opptatt av måltidsopplevelser etc. 

 

 

 

Invio har laget en YouTube-film fra turen til Lofoten: