Lofoten Reiselivfaskole gjør seg klar for sitt andre år, med oppstart i august. Ti entusiastiske studenter er nå inne i sitt andre og avsluttende semester.

– Blant studentene har vi noen som driver eller skal drive egen virksomhet. Noen har jobber i reiselivet og noen har fått nye produktideer, som de jobber med gjennom studiet, sier studierektor Unni Myklevoll.

Praktisk fagskoletilbud

Og akkurat det er ifølge Myklevoll representativt for hva en fagskole skal være, nemlig direkte yrkes- og praktisk rettet.

– Målgruppene for studiet er de som har fagbrev fra reiseliv, resepsjon eller restaurantfag, de som har yrkeserfaring fra reiseliv og servicevirksomheter, og ikke minst, de som går med en drøm om å starte egen virksomhet, påpeker Myklevoll.

Kvalitetsbevisst

Studiet er samlingsbasert, med praksis i bedrift eller prosjekt mellom samlingene.

– Turistene i dag er kvalitetsbevisste og forventer å bli tatt imot på en god måte. De ønsker autentiske, og givende møter med ansatte og lokalbefolkning, og de ønsker opplevelser hvor de lærer noe nytt. Gode vertskap med lokal tilhørighet og med engasjement for bedriften og for destinasjonen er en selvfølge, underbygger Myklevoll.

Bred fagkompetanse

I tillegg til emneansvarliges undervisning har Lofoten reiselivfagskole gjennom studieåret også hatt lokale, profesjonelle aktører inne som gjesteforelesere.

– Og i tillegg har vi også kjente navn, med høy kompetanse og stor formidlingsevne inne som forelesere, avslutter Myklevoll og minner om at søknadsfristen til neste års studier er 15. april.