Årsmøtet i klyngeorganisasjonen Innovative Opplevelser valgte nylig direktør Erik Taraldsen ved Thon Hotel Lofoten til ny styreleder.

Med seg i styret fikk han Daniele Zanoni fra Hvalsafari AS, Ann Heidi Hansen fra NordNorsk Reiseliv AS, Anders Løvik fra Svinøya Rorbuer, Kristin Gaustad fra Widerøe, Gry Alsos fra Handelshøgskolen ved NORD universitet, Einar Lier Madsen fra Nordlandsforskning/NOVADIS og Liv Rask Sørensen (regional samarbeidspartner) fra Nordland fylkeskommune. Audhild Bang Rande fra Kystriksvegen Reiseliv AS og Dorthe Eide fra NORD universitet er nye vararepresentanter.

 

Innovative Opplevelser består nå av 50 opplevelsesorienterte virksomheter i Nordland og på Svalbard. Klyngens solide samarbeidsfundament ble utviklet gjennom deltakelsen i ARENA-programmet (2008-2012). De svært gode resultatene som ble skapt i denne perioden la grunnlaget for et videre aktivt klyngesamarbeid. Dette skjer både gjennom aktiviteter og prosjekter i regi av klyngen, løpende på kryss og tvers mellom aktørene i klyngen, sammen med FoU-miljøene, blant annet gjennom forskningsløftet Opplevelser i Nord og gjennom klynge-til-klynge samarbeid.

 

Resultatene vises tydelig gjennom en betydelig vekst i verdiskapingen for hele klyngen. Omsetningen (eksklusiv Widerøe) i klyngen økte fra 326 mill. i 2008 til 504 mill. i 2013. 13 kjernebedrifter i InnOpp økte alene omsetningen i denne perioden med 162%, dvs. med 134 millioner kroner. De tre siste gangene den nasjonale prisen «Årets Reiselivsbedrift» er delt ut har bedrifter herfra vært nominert eller har vunnet (XXLofoten vunnet, Thon Hotel Lofoten og Svinøya Rorbuer nominert).  40% av verdiskapingen i reiselivet i hele Nord-Norge skjer i klyngens geografiske nedslagsfelt og den internasjonale andelen gjester er voksende. Lofoten har nå 42% internasjonal trafikk og Vesterålen 41%, mens landssnittet er 26%. Totalt har antall gjestedøgn i Nordland vokst med 170 000 overnattinger de 2 siste årene, og den helårige tilstrømmingen av gjester er i svært positiv utvikling. Flere av bedriftene i klyngen ligger an til en ny «all time high» denne vinteren og alle sesongene utvikler seg positivt for mange av bedriftene. Klyngen arbeider med et taktisk markedskonsept overfor det norske kortferiemarkedet for å forsterke denne veksten ytterligere.

 

Klyngen ligger i en region med et (natur)ressursfundament i verdensklasse. Klyngens strategiske idé er å koble dette med framtidsrettet kommersiell opplevelsesproduksjon. Målet er å skape og levere opplevelser som i seg selv blir «reason to go» på et internasjonalt konkurransedyktig nivå og som bygger opp en helårig gjestestrøm. Fokus er å skape høy opplevelsesverdi for kundene (populært kalt «gåsehudkoden»), som igjen gir økt attraksjonskraft, økt betalingsvilje, økt gjenkjøp og mer fortjent markedsføring (bl.a. i sosiale medier). Når dette gjøres mot de riktige målgruppene, vil det skapes en bærekraftig turisme med store lokaløkonomiske ringvirkninger. I dette bildet ligger også Adventure Travel, og som nå er den raskest voksende delen av internasjonal turisme. Klyngen har etablert et samarbeid med ATTA, som organiserer adventure-aktørene internasjonalt, både om innovasjon, markedsinnsikt og salgskanaler.

 

Dette næringsmiljøet har også utviklet sin regionale faglige møteplass til en nasjonal arena for aktører som er opptatt av opplevelsesbasert verdiskaping. I 2015 tiltrakk arrangementet seg 270 deltakere, og Norsk Opplevelseskonferanse vil i år bruke sitt 10-årsjubilum til et ytterligere løft som møteplass for kunnskapsbasert dialog, innovasjon og økt verdiskaping knyttet til opplevelser som næring. Arrangementet vil finne sted i Svolvær, 30.10-03.11, med blant annet Innovasjon Norge og NHO Reiseliv som nasjonale samarbeidspartnere.