Hva betyr det å være Miljøfyrtårn, hva kreves og hvilke kostnader og muligheter er forbundet med sertifisering? Hvorfor lønner det seg med miljøledelse og hvordan kan man som destinasjon kan dra fordeler av hverandre? Stiftelsen MILJØFYRTÅRN har bransjekriterier for ulike virksomheter innen reiseliv, og lang erfaring med å sertifisere ulike typer reiselivsbedrifter.

I forkant av Norsk Opplevelseskonferanse har vi invitert Kari Sæther Nilsen fra Stiftelsen Miljøfyrtårn gir råd om hvordan din virksomhet kan bli et Miljøfyrtårn.  I tillegg deltar konsulent Magne Beddari fra Vinn i Narvik, som rådgir bedrifter som vil sertifisere seg. Dette intiativet er et ledd i arbeidet i InnOpp 2.0 – hvor bærekraftig utvikling er satt som premiss. Det handler også om å gjøre sin del av jobben i egen bedrift! Se mer på www.miljofyrtarn.no