Arbeidstilsynet var tilstede på Norsk Opplevelseskonferanse med et seminar og stand i foajeen. Ikke alle hadde anledning til å delta på seminaret eller besøke deres stand denne uken. Men flere ga tilbakemelding om at det var viktig at Arbeidstilsynet var til stede.

Godt HMS arbeide lønner seg i alle bransjer. Det bidrar til godt arbeidsmiljø, reduserte utgifter ved at færre blir syk eller skadet, kvalitet, omdømme mv.

Vedlagt informasjon: