Årsmøte i Innovative Opplevelser ble arrangert på Norsk Luftfartsmuseum i Bodø 13. februar. Trygve Steen fra XXLofoten ble valgt til ny styreleder etter Erik Taraldsen fra Thon Hotel Lofoten.

Styret i Innovative Opplevelser har en bred sammensetting som gjenspeiler medlemsmassen både når det gjelder geografi, type virksomhet og kjønn. Både Innovasjon Norge, Nordland fylkeskommune og Norges forskningsråd har observatører i styret. Styret i Innovative Opplevelser 2018.

 

Foto: Ernst Furuhatt