Åretes første klyngesamling i InnOpp ble arrangert i Bodø 13.- 14. februar. Fremtidens konferanser var et av temaene og Annie Korsmo fra Visit Oslo og Ann-Kristin Rønning Nilsen og Raymond Jacobsen fra Visit Bodø var blant innlederne.

Fagseminar 1: Framtidens konferanser og opplevelsesdesign som verktøy
Store og små konferanser, møter og arrangementer er viktige markeder i årshjulet til mange i InnOpp-klyngen. Det er nå et ønske om at vi setter fokus på framtiden, på hvordan det satses og samarbeides og på hvordan vi kan bruke opplevelsesdesign i arbeidet med å utvikle tilbud og konsepter for konferanser og arrangementer. For å innlede om trender deltok en av  Norges ledende fagpersoner, Annie Korsmo, direktør for VisitOslo sin satsning på møter og konferanser.
Presentasjon Framtidens konferanser og opplevelsesdesign som verktøy

 

Bodø har vedtatt en arrangementsby satsning, og Ann-Kristin Rønning Nilsen og Raymond Jacobsen, Visit Bodø  presentere sin satsing.
Presentasjonen Arrangementsby satsning

 

Norsk Opplevelseskonferanse (som nå er Norges største reiselivskonferanse) ble brukt som case og vi fikk et innblikk av arbeidet bak scenen både før, under og etter konferansen. Regissør Per Tomas Govertsen og Marie Bergsli fra InnOpp delte erfaringene på vegne av prosjektteamet for konferansen.
Presentasjon case Norsk Opplevelseskonferanse

 

GoToGate
Vi testet «GoToGate», som er et nytt og  lærerikt opplevelsesprodukt hos Norsk Luftfartsmuseum. Vi ble delt inn i grupper og «reiste» gjennom utstillingene på museet og stoppet på ulike opplevelses-«gater». Her fikk vi en utfordring eller oppgave som måtte løses, eller høre en spennende historie.  Deltakerne ble bedt om å evaluere produktet og dagen derpå var det en felles evaluering hvor også representantene fra Norsk Luftsfartsmuseum deltok.
Presentasjon GoToGate

 

Fagseminar 2: Adventure-turisme som markedsmulighet og samarbeid med ATTA
I 3 år har InnOpp utviklet et samarbeid med ATTA, den ledende internasjonale bransjeorganisasjonen for opplevelsesbasert turisme. Dette er den raskest voksende delen av internasjonal turisme. Og ”soft adventures” og både kulturopplevelser og lokalmat spiller en stadig større rolle. Den har størst verdiskapingseffekt for den lokale økonomien og mest fokus på bærekraft. Bård Jervan i InnOpp presenterte relevant internasjonal markedskunnskap og vise hvordan ATTA jobber og satser framover. Orientering om et opplegg for InnOpp-bedrifter som ønsker å nå de internasjonale adventure-operatørene i 2018/19.

 

Fagseminar 3: Formidling til nye internasjonale målgrupper
Våre kultur/museumsattraksjoner opplever nå at besøkende fra Asia/Kina ikke uten videre tiltrer eller forstår formidling som er laget for nordmenn/europeere. Hva skyldes dette og hvordan skal vi løse denne utfordringen på en god måte? Direktør for formidling ved Munch-museet Gerd Elise Mørland med lang erfaring med problemstillingen innledet med å fortelle om hvordan de jobber med dette. Deretter ble det gjennomført en workshop med fokus på innovasjon i bedriften. Erfaringer med asiatiske besøkende på norske museer.
Presentasjon Formidling til nye internasjonale målgrupper

 

Hvordan jobber reiselivsgründere med sine etableringer?
Populærvitenskapelig kåseri om entreprenørskap i reiselivet, ved vår egen nye «Dr. Gründer», Sølvi Solvoll, NORD Universitet.
Presentasjon Hvordan jobber reiselivsgründere med sine etableringer?
www.ilab.dk

www.naturkraft.dk

 


 
Foto: Gøran Kristensen og Ernst Furuhatt.