I løpet av høsten 2017 og våren 2018 har Peak Region gjennomført prosjektet Opplevelsesdesign for naturturisme. Formålet med prosjektet var å fremme en bærekraftig utvikling av naturturisme i Jämtland Härjedalen gjennom å introdusere testmetoder for innovasjon og produktutvikling for naturturisme bedrifter.

Dette har blitt gjort ved å styrke det allerede etablerte samarbeidet og utveksling av kunnskap mellom besøksnæringen i Jämtland Härjedalen og Innovative Opplevelser. InnOpp har i lang tid jobbet med forskningsbaserte metoder for opplevelsesdesign, som har økt medlemmenes konkurranseevne og lønnsomhet. Dette pilotprosjektet har gjort det mulig å teste og utvikle disse metodene i et Jämtland Härjedalen perspektiv.

Prosjektet ble implementert i samarbeid med Innovative Opplevelser hvor både UiN ved Dorthe Eide og Ann-Jorid Pedersen, Bård Jervan og Marie Bergsli fra Innovative Opplevelser bidro i form av workshops og individuell coaching underveis i prosjektet. Les rapporten her.


Foto: Niclas Vestefjell, Tina Stafrén/imagebank.sweden.se, Anders Robertsson.