Innovative Opplevelser er norsk partner i et nordatlantisk klynge-til-klynge samarbeid i regi av NORA. I neste uke reiser aktører fra klyngen, denne gangen fra Vega og Træna for å møte aktører fra søsterklynger på Øst-Island, Færøyene og dele erfaringer med lokalmatklyngen i Nuuk/Sermersooq på Grønland.

Tidligere i vinter møttes aktørene på Øst-Island og i fjor var det samling på Træna under «ta Træna med storm». Dette er samarbeid mellom aktører som kjennetegnes av å være sterke innovative småsamfunn som både ser muligheter innen lokal mat, turisme, kultur og unike opplevelser som f.eks. festivaler og møter med «life on the edge».

Ina Andreassen fra Vega vil på Grønland vise hvordan de bruker sin verdensarvstatus som motor i lokal verdiskaping. Moa Björnson fra Træna, som i fjor ble kåret til Norges mest innovative kommune, vil fortelle om hvordan de skaper et engasjement for Træna gjennom sitt «in residence» program. De invitere både kunstnere, bedrifter/gründere og kokker til å bo og involvere seg i Trænasamfunnet i en lengre periode. Vi skal også vise hvordan Innovative Opplevelser jobber med mat- og måltidsopplevelser som strategisk satsning for å skape ny trafikk. På samme måte vil de andre partnerne fortelle hvordan de satser. «Det er mye inspirasjon og gode ideer å hente hos andre aktive utkantsamfunn som har samme ståsted som oss» sier Solveig Hirsch fra Hamsunsenteret på Hamarøy. Hun var en av deltakerne da klyngeaktørene møtte hverandre på Øst-Island i januar.

Anne Nivika Grødem i Sermersooq Business Council sier at det har svært stor betydning for hennes arbeid med den grønlandske lokalmatklyngen å være en del av et slikt nettverk, og har invitert alle sine aktører til seminaret der erfaringer skal deles mellom landene.

Samarbeidet har også resultert i initiativet «New Nordic Voice» - en stemme som påpeker at det finnes mye skaperkraft og innovasjonsvilje på små steder, og at storsamfunnet ikke må se på dem som «klientsamfunn». Det de ønsker er rammebetingelser som er bedre tilpasset dem, og som gjør det mulig å trekke turismen og verdiskapingen helt ut til de «ytterste skjær». Et godt eksempel er Færøyene sitt konsept for «home dining» - Heimablidni. Man kan drive serveringsvirksomhet i eget hjem for inntil 1 million i året uten å være godkjent av mattilsyn eller ha skjenkebevilling, men må føre regnskap og betale skatt. Det gjør det mulig å gi turister unike opplevelser på små steder og i sesonger hvor det ikke er grunnlag for ordinære serveringssteder. «Å få komme hjem til de lokale er jo noe mange turister ønsker, og dette er en vinn-vinn både for lokal verdiskaping og turistenes opplevelser. På Færøyene skaper dette også en flott arena for formidling av lokalkunnskap og gode historier. Vi håper å kunne få prøve ut dette på små steder også i Norge» sier klyngeleder Bård Jervan i Innovative Opplevelser.