Opplevelsesbasert reiseliv er en av verdens raskeste næringer, det skaper mange muligheter men også noen utfordringer. Stikkord er blant annet over og underturisme. Handelshøgskolen ved Nord Universitet har spesielt de siste ti årene ledet og jobbet i en rekke prosjekter innen for opplevelsesbasert reiseliv særlig de som er basert på kultur, natur og måltid. Faglige hovedfokus har vært innovasjon og verdiskaping, spesielt bedrift og kundeperspektivet. Handelshøgskolen ledet blant annet det åtteårige forskningsprogrammet ‘Opplevelser i nord’ (www.opplevelserinord.no), som også ga en rekke spin off. Et annet eksempel er forsknings- og innovasjonsprosjektet ‘nasjonalt kvalitetssystem for opplevelsesbasert reiseliv’ som er inne i siste fase.

Flere av prosjektene er gjort i samarbeid med nasjonale og internasjonale forskere, og forskningen gjøres spesielt i forskningsgruppen MMIE (Marketing, Management and Innovation of Experiences), som har deltakere også utenfor Handelshøgskolen. Forskningsgruppen ble etablert i 2008 og ledes av professor Dorthe Eide. De siste ti årene har det skjedd en viktig dreining i måten det jobbes med forskning og innovasjon knyttet til reiseliv. Før var det nokså ensidig forskning på eller for næringen, mens det nå i økende grad gjøres forskning og innovasjon sammen med bedrifter. Kvalitetsprosjektet er et svært godt eksempel på slik samarbeidsdrevet utvikling av piloter, hvor et stort antall bedrifter har deltatt i utvikling og testing av piloter, de er i hovedsak lokalisert fra Trøndelag og nordover.

Vi har det siste halvåret forberedt oss også for nye tema, sier Eide. Satsningen på innovasjon og utvikling videreføres med nye grep, ikke minst gjennom involverende metoder knyttet til ulike former utviklingslaber, slik som innovasjonslab for opplevelser og living labs. Trenden opplevelsesøkonomi vil fortsatt stå sentralt, men vi øker fokuset på to andre trender, dvs bærekraftig utvikling inkludert besøksforvaltning, og digitalisering/nyere teknologi ved design, produksjon og markedsføring av opplevelser. Det er derfor svært gledelig at vi i forrige uke kunne ønske velkommen tre nytilsatte i forskningsgruppen, en PhD student (Yati) og to post doc-er (Sabrina og Olga). I høst ble to PhD studenter (Asif og Pam) tilsatt. På bilde er alle fem, samt en PhD student (Veronika) ved Handelshøgskolen som til daglig er tilsatt ved Høgskolen Vestlandet.

 

Foto fra venstre: Asif Ljaz, Yati, Sabrina Seeler, Pamela Ogada, Olga Høegh-Guldberg, Veronika Trengereid og lille Olivia.