Årets første nyhetsbrev fra Innovative Opplevelser informerer om klyngesamlinger, studietur til Alpene, Norsk Opplevelseskonferanse 2020 på Helgeland, VARDE og et nytt løft for reiseliv- og opplevelser i Nord-Norge. Les de spennende nyhetene!

Klyngesamling og årsmøte i Bodø 10. og 11. mars 2020
Det blir klyngesamling og årsmøte på Thon Hotel Nordlys i Bodø. Årsmøte blir avholdt 10.3 kl. 09.30 - 11.00. Etterpå blir det klyngesamling, som fortsetter frem til lunsj dagen etter.
Les mer om klyngesamlingen her.


Studietur til Alpene uke 17
Tema for årets studietur er «Grønn destinasjonsutvikling i praksis og fordelene med fellesgodefinansiering». Vi reiser til Østerrike, hvor vi ser på to relevante destinasjoner.
Les mer om studieturen her.

Klyngesamling i uke 36 i Narvik
Tema: Digitale løsninger, utfordringer og muligheter i praksis for reiselivsaktører.

Norsk Opplevelseskonferanse til Helgeland
Vi gratulerer Helgeland som for første gang blir vertskap for Norsk Opplevelseskonferanse! Konferansen er lagt til Mo i Rana i uke 44, 27. - 29. oktober. 
Les mer om konferansen her.

VARDE Opplevelseskvalitet AS er etablert!
InnOpp har jobbet i flere år sammen med andre klynger og FoU-aktører for å få dette nasjonale kvalitetssikringssystemet etablert, og et 20-talls aktører har nå gått inn som aksjonærer. InnOpp er en av disse.
Les mer om VARDE her.

Nytt løft for reiseliv- og opplevelser i Nord-Norge
N2 er en treårig programsatsing hvor eiere og partnerne har slått sammen økonomiske og menneskelige ressurser til et stort løft for Nord-Norge. Bak N2 står Nordland-, Troms-, og Finnmark fylkeskommuner, Sametinget, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Og hva vil det bety i praksis?
Les mer her.