Årets første klyngesamling ble arrangert i Bodø 10. og 11. mars. Rundt 40 deltakere hadde meldt sin deltakelse, men i løpet av dag nummer to var det flere og flere som rask måtte endre sine planer og reise av gårde, og vi fikk en fornemmelse av hva som var i ferd med å skje. Men, lite ante vi hva som skulle rulle innfor fullt og slå ut en hel næring i løpet av få dager.

Samlingen ble imidlertid gjennomført som planlagt hvor følgende temaer var så agendaen:
 

- Nytt kompetanseløft, styrking av nettverk på tvers av bransjer og geografi og stimulering til innovasjon.Alt skreddersydd til bedriftene behov. Kunnskapsparken Helgeland og Kunnskapsparken Bodø har sammen med Arctic 365, Egga utvikling og InnOpp fått midler fra N2 til en 3-årig satsing. Se presentasjon her.

- «Digital hverdag og digitale verktøy – hva er smart for din bedrift?». Lone Hegg i Kreativ Industri holdt en praktisk «masterclass» hvor vi bla. jobbet med praktiske case i egen virksomhet. Se presentasjon her.

- Kompetansemegling for bedrifter og nettverk kan bidra til å definere og løse nye utviklingsprosjekt gjennom å tilføre relevant FoU-kompetanse. Marlene og Torbjørn i Kunnskapsparken Helgeland er nye meglere for reiselivet i Nordland. Ta kontakt for en uformell prat for å se om dette er noe for din bedrift. Se presentasjon her.

- Kunnskapsparken Helgeland har fått midler fra SIVA slik at deres inkubator («rugekasse») også kan brukes av reiselivs- og opplevelsesbedrifter i hele Nordland. Tilbudet gjelder både oppstartsbedrifter og satsinger i eksisterende bedrifter og arbeidet kan fysisk finne sted i egen bedrift. Se presentasjon her.

- Under klyngens time ble nye prosjekt presentert i tillegg til generell informasjon til klyngebedriftene. Presentasjon kommer.

- «Seafood Travel Norway»- sammen med sjømatklyngen NCE Aquaculture har InnOpp fått midler fra N2 til å utvikle et konsept der sjømat og reiseliv kobles sammen. Et konkret tiltak er å utvikle en «seafood trail», en måte å reise langs kysten på hvor man får både god sjømat, fortellinger om kystkultur/historie og formidling av sjømatnæringen. Johanne Aadde hadde en gjennomgang av arbeidet som er gjort med å kartlegge andre «trails» rundt om i verden. Lena Nøstdahl fra NordNorsk Reiseliv holdt et inspirasjonsforedrag om reiseliv 2.0 og deretter jobbet vi i grupper med personasmetodikken for å identifisere personas for «seafood trail». Se presentasjon her. Se også strategisk kompass for Nord-Norge her.

- Vi kombinerte vårt sosiale kveldsarrangement med en produkttest av «Skrei på Jektefartsmuseet», som er et utmerket eksempel på en «seafood trail» opplevelse. Vi besøkte det nye nasjonale Jektefartsmuseet som har blitt et flaggskip for Nordlandsmuseet. Her har man laget et konsept med en kombinasjon av historiefortelling, skuespill og et godt måltid basert på skrei.

- På NORDLAB holdt professor og leder ved NORDLAB, Odd Jarl Borch, holdt et interessant innlegg om verktøy for å øve kriseledelse, om sikkerhet og beredskap innenfor opplevelsesbasert reiseliv, om kurstilbudene på NORDLAB, om hvordan man øver med avansert simuleringsteknologi m.m. Presentasjon kan du se her.

 

N2 er et treårig leverandørutviklingsprogram hvor eierne og samarbeidspartnerne har slått sammen økonomiske og menneskelige ressurser for å skape en helhetlig, overordnet satsing i Nord-Norge. Bak N2 står Nordland-, Troms-, og Finnmark fylkeskommune, Sametinget, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

 

Foto: Kjetil Iversen-nordnorge.com, Mimir as.