Nylig mottok Nordland fagskole bekreftelse på at utdanningen bærekraftige matopplevelser er faglig godkjent. Dette er en høyere yrkesfaglig utdanning, og den aller første i sitt slag. Går alt etter planen har markedet tilgang på verdens første fagteknikere i bærekraftige matopplevelser i 2023.

 
"En bærekraftig matopplevelse skal gjennom formidling bidra til å inspirere og berike publikum med kunnskap og innsikt om hvordan mat- og matproduksjon henger sammen med bærekraftige prinsipper." Christopher Sjuve
 

Godkjenningen er gitt av NOKUT – nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.
- Dette er et nåløye som vi er stolte av å ha kommet igjennom, sier Else Samuelsen, rådgiver ved Nordland fagskole.
- Uten det gode samarbeidet med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Mosjøen videregående skole, Vikgården AS og en kunnskapsrik ressursgruppe, hadde ikke dette vært mulig!
 
 
Fra jord og fjord til bord
Utdanningen retter seg mot en ny bransjeovergripende målgruppe i framvekst, bestående av aktører langs verdikjeden fra jord og fjord til bord.

- Målgruppa er personer innen landbruk, fiske, reindrift, lokalmatprodusenter, foredlingsbedrifter, serverings- og opplevelsesbedrifter og de som ønsker å jobbe innenfor bransjene, sier Samuelsen.
 
Tverrfaglighet er nøkkelen, og studenten får innsikt i matproduksjon i fortid og nåtid, konservering og foredling av mat, kostholdsretninger, trender, markedssegment, konseptutvikling, opplevelsesdesign og kommunikasjon omkring mat og måltid.
 
- Samfunnet trenger fagpersoner som har en helhetlig forståelse for de utfordringer som verden står ovenfor med hensyn til en bærekraftig utvikling. Dette gjenspeiles i FNs bærekraftsmål og i flere nasjonale og regionale strategier innen mat, kultur og reiseliv, påpeker forsker ved NIBIO og fagansvarlig for utdanningen, Eva Narten Høberg.
 
 
Helgeland på matkartet
Det er ikke tilfeldig at Helgeland er utgangspunkt for utdanningen.

Utdanningen bygger på erfaringer fra studiet Mat og matkultur som ble tilbudt ved Høgskolen i Nesna i samarbeid med NIBIO Tjøtta i årene 2005-2014. Høberg var også den gang fagansvarlig for utdanningstilbudet, og samarbeidet blant annet med Marianne Myrnes Steinrud, gründer og eier av Vikgården AS.

- Vikgården representerer både kompetanse og et unikt kulturmiljø, med dens beliggenhet i Sjøgata i Mosjøen. Bedriftens mangeårige satsing på bærekraftige matopplevelser, både som kompetansetilbyder og opplevelsesbedrift, er av uvurderlig betydning i dette arbeidet, sier Høberg.

Marianne Myrnes Steinrud presiserer at utdanningen vil være et viktig utgangspunkt for å utvikle nye matkonsept og skape arbeidsplasser i distriktene.

Steinrud har også vært en aktiv partner i etablering av den internasjonale møteplassen, ArktiskMat. Dette er et prosjekt ved Mosjøen videregående skole som ledes av kokk og faglærer Per Theodor Tørrissen.

Tørrissen poengterer at hensikten med ArktiskMat er å stimulere til økt rekruttering og omdømmebygging. Gjennom å koble elevene med internasjonale kokker og matpersoner, er tanken å øke kompetansen og stoltheten innenfor yrkesfeltene. Samtidig har ArktiskMat satt Mosjøen og Nordland ettertrykkelig på det internasjonale matkartet, og er en viktig samarbeidspart for den nye fagskoleutdanningen.

Men det er flere gode grunner for at Mosjøen videregående skole er et naturlig studiested for utdanningen. I henhold til Regional plan for landbruk i Nordland, jobbes det for å etablere et kompetansesenter for matproduksjon, lokalmat og matopplevelser ved skolen.

- Skolen representerer verdikjeden fra jord til bord ved å tilby både agronomutdanning, videreforedling av gårdsmat og restaurant og matfag. Nå blir verdikjedeperspektivet og skolens satsing ytterligere styrket som studiested for denne høyere yrkesfaglige utdanningen, påpeker studierektor ved naturbruksutdanningen, Rolf Jøran Forsmo.
 
 
Samlinger over hele landet
Utdanningen er nettbasert med tre obligatoriske samlinger per semester. Studieturer er en sentral del av samlingene, og legges til bedrifter der undervisningen foregår i sitt rette element. Samlingene vil kunne legges til bedrifter i hele landet. Utdanningen tilbys som halvtidsstudie, tilpasset studenter i arbeid.

Nå har næringene mulighet til å bygge nødvendig kunnskap om hvordan man med bakgrunn i bærekraftige prinsipper kan skape opplevelser som er bra for miljøet, dyrehelse, folkehelse, norsk matproduksjon, forbrukere og gjester.

- Tilegnet kompetanse vil bidra til å heve den enkeltes virksomhet og attraktivitet i arbeidsmarkedet til et nivå som svarer til morgendagens forventninger, avslutter faglærer Per Theodor Tørrissen.
 
 
Arbeidet er støttet av Nordland fylkeskommune og midler til kompetanseutvikling over jordbruksavtalen (KIL-midler).
 
For mer informasjon www.nordlandfagskole.no
Les også mer om studiet på nibio.no
 
Kontakt:
Else Samuelsen, Nordland fagskole - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. - 907 71 916
Eva Narten Høberg, NIBIO - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. - 977 38 197
Per Theodor Tørrissen, Mosjøen vgs - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. - 452 40 850
Marianne Myrnes Steinrud, Vikgården AS - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. - 955 28 085
Rolf Jøran Forsmo, Mosjøen vgs - Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. - 415 26 789
 
 
Det åpnes for søking 25. mai med løpende opptak på www.samordnaopptak.no
 
 

Prosjektgruppa som har jobbet fram utdanningen (fra venstre): Else Samuelsen (Nordland fagskole), Per Theodor Tørrissen (Mosjøen vgs) (foto: Morten Klausen), Eva Narten Høberg (NIBIO), Marianne Myrnes Steinrud (Vikgården AS) og Rolf Jøran Forsmo (Mosjøen vgs). Foto: Foto: Per Einar Steinrud.
 
 
Foto øverst: Svein Jæger Hansen_www.nordnorge.com