Kunnskapsparken Bodø har nå gjort ferdig en omfattende rapport om hvordan den nordnorske reiselivsnæringen påvirkes av koronapandemien. Mange av klyngebedriftene i InnOpp har deltatt i undersøkelsen som rapporten bygger på. Flere bedrifter og klyngeledelsen har også deltatt i arbeidet med utforme de ulike scenariene som er laget.

Rapporten tar for seg historisk og økonomisk utvikling for reiselivsnæringen i Nord-Norge, og setter fokus på hvordan næringen er påvirket av den pågående krisen og hvordan de har innrettet seg i situasjonen. I lys av funnene har det også blitt utarbeidet tre ulike scenarier med et femårs perspektiv for mulige veier ut av krisen og satsninger framover.

Rapporten kan dere laste ned her.