Fordi Norsk Oppleveselskonferanse ikke kunne gå som planlagt hadde Innovative Opplevelser invitert 13 fagpersoner til 3 dialoger om aktuelle og viktige tema. Nå er denne direktesendingen fra den 27. oktober redigert og tilgjengelig for alle. Vi anbefaler dere å sette av tid til å få med dere disse to timene ute av bobla.

Den første samtalen handler om utfordringene, som både et samlet reiseliv og enkeltbedrifter står overfor som følge av Covid 19. Den første sekvensen starter med det internasjonale perspektivet ved turismeeksperten Signe Jungerstedt (DK/Europa). Dette blir fulgt opp av Sunniva Greger, Kunnskapsparken Bodø, som har ledet arbeidet med en rapport om framtiden for Reiselivet i Nord-Norge. Videre inn i samtalen kommer Trygve Steen fra XXLofoten, som leder en hardt rammet bedrift. Avslutningsvis kommer Gry Alsos fra NORD Universitet, for å vise til at kompetanse blir en av nøklene for å løfte næringen igjen når pandemien etter hvert blir bekjempet.

I andre sekvens blir «den nye normalen» diskutert. Hva vil bare være midlertidig, hva lærer under Covid-19 og hva tror aktørene vil bli varige endringer? På godt og vondt? Dette blir belyst fra flere ståsteder gjennom en samtale mellom Terje Theodorsen fra Scandic Narvik, kommunelege Camilla Underland fra Hemsedal, Helene Foldvik fra Foldvik Familiepark i Vestfold og Torild Langklopp fra Stokkøya på Fosen i Trøndelag. Alle er aktører som står midt oppe i det, og som har gjennomtenkte perspektiver på framtiden.

Den siste samtalen handler om destinasjoner, kommuner og et bedre samspill om framtiden. Har det vært en «wake-up call» for turismens betydning som følge av Covid-19? Er det det en annen vilje til å tenke mer framtidsrettet om reiselivs- og destinasjonsutvikling nå? Dette er en god og perspektivrik samtale mellom varaordfører Lena Hamnes, Vågan i Lofoten, Ove Gjesdal fra VisitLillehammer, Lone Helle fra VisitTromsø og eier/daglig leder Nina Rødahl Friis fra Havblikk på Nesna på Helgeland.

"Ut av bobla" blir avrundet med en viktig samtale om det kortsiktige perspektivet. Er nordmenn klare for å legge sine langhelger til Nordnorske reisemål i halvåret som kommer? Hør markedssjef Tine Kleive Mathiesen ved Sandefjord Lufthavn Torp fortelle om en flyplass med et stort geografisk nedslagsfelt. Og en befolkning som har hatt et stort utbud av internasjonale langhelg-destinasjon som de pt. ikke kan reise til. Hva tror hun om potensialet for å tilby dem alternativer nord i landet?

 

Se opptaket her.