Kraftsamling om reiseliv i nord tilbyr 2 nye webinarer for aktører i Nord-Norge og på Svalbard som jobber mot møte- og bedriftsmarkedet. Webinar nr 1 er 10. mars 2021.

"Kick-start"- møte og bedriftsmarked. Webinar nr. 1 – 10. mars 2021

AGENDA:
Vi rigger oss!
Covid-19 skaper store utford­ringer for aktører i nord som jobber med møte- og bedriftsmarkedet. Hvordan kan vi sammen jobbe med en «Wake-up call» mot det lokale, regionale og nasjonale møte- og bedriftsmarkedet?
For dere som jobber i dette markedet vil vi i det første webinaret være informasjon om:

• Hva vil være fokus i dette tiltaket?
• Hva er status i dette markedet nå og i nærmeste fremtid?
• Viktigheten av leveransekvalitet
• Viktigheten av smitteverntiltak slik at kundene føler seg trygg

 


10:00-10:15
Presentasjon av "Kick-start", møte - og bedriftsmarked, ved Trond Øverås, NordNorsk Reiseliv Hva vet vi om markedet?


10:15-10:35
Det nordnorske markedet, ved Trude Glad, Konserndirektør Bedriftsmarked Sparebank1 Nord-Norge


10:35-10:50
Det Norske markedet, ved Frode Aasheim, Leder B2B Visit Norway


10:50-11:00
Pause


11:00-11:30
Viktighet av leveransekvalitet når man jobber mot møte- og gruppemarkedet. Hva krever kunden at skal være på plass? ved Byrårepresentant


11:30-11:50
Viktigheten av smitteverntiltak, ved Heike Kristine Bentsen, Advokat NHO Reiseliv


11:50-12:00
Avslutning og info om neste webinar, ved Trond Øverås, NordNorsk Reiseliv

Les mer.


Påmelding webinar nr 1 – 10. mars 2021.

 

Sett også av datoen 19. mars til webinar nr 2.

 

 

Foto: Roger Johansen, Trym Ivar Bergsmo, Yngve Olsen Sæbbe-nordnorge.com.