Samfunnsløftet og SpareBank 1 Nord-Norge gir 10 millioner til reiselivsaktører i NordNorge! De søker 100 reiselivsaktører som vil jobbe for at besøkende blir én dag til i landsdelen i sommer.

Alle kan søke og inntil 100 bedrifter får mulighet til støtte.


De ser etter prosjekt som:

  • Tester ut eller tilpasser et produkt/tjeneste i minst åtte uker mellom 1. juni og 31. august.
  • Oppfordrer besøkende og lokalbefolkning til å besøke en destinasjon lenger.  
  • Bidrar til en grønn omstilling av driftskonsept og/eller forretningsmodell. Med grønn mener vi tiltak som fokuserer på mindre belastning på natur og miljø.
     

De vektlegger også følgende kriterier: 

  • Utvikler produkt på egen destinasjon og/eller kan vise til lokal og kulturell tilknytning.
  • Utforsker tilpasning av produkt og konsept til andre kundegrupper.  
  • Utforsker nye samarbeid med aktører i næringen, eller med andre.
  • Etterstreber bærekraft i alle ledd, og påser at potensiell verdiskapning forblir på destinasjonen eller i lokalregionen og er en del av en langsiktig og bærekraftig strategi for næringen som helhet.
  • Hvor vidt søker har behov for støtten.

 

Søknadsfristen er 11. april kl. 23.00, og alle søkere får svar innen mandag 3. mai

Du leser mer og finner søknadsskjema her.

 

Foto: Kathrine Sørgård-nordnorge.com