«Nordic Food in Tourism» er et 3-årig nordisk prosjekt (2019-2021) hvor målsetningen er å forstå hvilken betydning lokal/regional mat vi ha for morgendagens turister og tilreisende, med tanke på trender og forandringer. Prosjektet har til hensikt å samle kunnskap og innsikt bl.a. om matopplevelsens betydning for turistens totalopplevelse av/på et reisemål.

Prosjektet utføres på oppdrag av Nordisk Ministerråd med Iceland´s Culinary Treasures som prosjektansvarlig på vegne av det islandske «Ministry of Industries and Innovation». I tillegg er Iceland´s Tourism Cluster og Matís viktige samarbeidspartnere, samt islandske eksperter og nordiske partnere med kunnskap og interesse for problemstillingen. De nordiske partnerne kommer fra Norge (InnOpp), Danmark, Grønland, Finland, Åland, Færøyene og Sverige.

Det er etablert en prosjektside nordicfoodintourism.is med bla mat/måltidshistorier fra de nordiske land.

Høsten 2021 var klyngeledelsen på Island og presenterte erfaringer fra Norge på den avsluttende konferansen i prosjektet. Resultatene vil også ble fulgt opp bl.a. i sammenheng med Seafood Travel – prosjektet.

 

Rapport "Nordic Food in Future Tourism» - February 2022

 

Foto: Tina Stafrén/Imageshop sweden.se