På oppdrag fra Nordnorsk Filmkommisjon har Nordlandsforskning ved forsker Karin Marie Antonsen kartlagt kapasitet og potensial for å utvikle Nord-Norge med Svalbard som filmdestinasjon. Formålet med prosjektet har vært å berede grunnen for samarbeid mellom reiseliv og filmnæring i nord og utforske potensialet for å utvikle bærekraftig filmproduksjon og – filmbasert turisme her. Dette kan gi økt verdiskaping i landsdelen, i skjæringspunktet mellom reiseliv- og opplevelsesnæring, filmindustri og lokalsamfunnsutvikling. En kartlegging av dette potensialet er ikke gjort før i nord.

Studien viser at det i nordnorsk reiselivsnæring er interesse både for film- og TV-produksjoner som marked og for å utvikle bærekraftig filmbasert turisme. Men mer kompetanse og analyse av verdiskapingspotensialet trengs. Et tett samarbeid mellom reiselivet, filmbransjen og det offentlige er en viktig suksessfaktor, likedan gode strukturelle rammer for filmproduksjon og filmbransjen i nord.

Bærekraftig, ansvarlig reiseliv og - filmproduksjon, lokal verdiskaping, flere helårlige arbeidsplasser og bevaring av kompetanse i nord er viktige felles mål for både reiseliv- og filmbransjen her.

Prosjektet er finansiert av Troms og Finnmark fylkeskommune (gjennom ordningen Arktisk samspill mellom lokalmat, reiseliv og kreativ næring)og Nordland fylkeskommune; med delfinansiering også fra prosjektpartnerne: De nordnorske reiselivsklyngene InnOpp og Arctic365, Nordnorsk Reiseliv, Narviksentret, Visit Narvik og Hermetikken Kulturnæringshage.

 

For mer informasjon, kontakt :

Karin Antonsen, seniorforsker ved Nordlandsforskning.
E-post:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. mob. +47 986 70603

 

Hilde Korsæth, filmkommisjonær og daglig leder i Nordnorsk Filmkommisjon
E-post:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. mob. +47 977 90822

 

Les rapporten her.

 

Foto: Foto: Johan Moen / Nordic Stories