Nordnorsk Filmkommisjon sin oppgave er å trekke internasjonale og nasjonale film- og TV-produksjoner til Nord-Norge og tilrettelegge for samarbeid med både nordnorsk filmbransje og partnere innen reiseliv og andre relaterte næringer. Målet er at dette skal gi økt vekst og verdiskaping her i nord.

Som grunnlag for et nettverk av filmvennlige samarbeidspartnere i Nord-Norge og Svalbard, etablerer vi nå en database over aktører innen reiseliv og tilknyttede næringer som ønsker å samarbeide med filmbransjen i nord, for å utvikle (infrastruktur for) bærekraftig film- og TV-produksjon her, likedan bærekraftig filmbasert turisme.

Sammen med databasen vi allerede har for nordnorske filmarbeidere, vil dette bli et viktig verktøy for oss når vi skal tilrettelegge for samarbeid med film- og TV-produksjoner som kommer til vår region.

Produsenter som kommer hit, etterspør både filmvennlige partnere og filmarbeidere her. Mange ulike typer tjenester og kompetanse kan være nyttig og relevant for film- og TV-produksjoner: Overnatting, bevertning- og logistikktjenester, snekkere, sveisere, malere, pyroteknikere, andre tekniske spesialister, sikkerhets&redningsfolk, natur-/kulturguider,  reindriftsutøvere, hundekjørere, fiskere, bønder, medisinsk personale, sjåfører, kranoperatører, kokker, frisører, sminkører, amatørskuespillere, lokale kor, foreninger, klubber etc.

De som registrerer seg i vår database, vil kunne bli anbefalt som samarbeidspartnere for relevante nasjonale og internasjonale film- og TV-produksjoner her i nord, likedan få tilgang til relevant tilleggskompetanse for å jobbe med/for film- og TV-produksjoner. Dette vil bli koordinert av Nordnorsk Filmkommisjon.

Du inviteres med dette til å registrere deg her: https://forms.gle/ipEa7ziwaZyb4P2D8

Språket i skjemaet er på engelsk siden de fleste henvendelsene vi får er internasjonale.

Viser forøvrig til rapporten Filmdestinasjon Nord-Norge – kapasitet og potensial for å utvikle Nord-Norge med Svalbard som filmdestinasjon - som Nordlandsforskning laget for oss i 2022, med sentrale nordnorske reiselivsaktører som prosjektpartnere.