I et fantastisk flott vårvær var klyngen samlet på Scandic Havet i Bodø 24.-25. april 2023.

Årsmøte ble gjennomført og nytt styre ble valgt med Trygve Steen som leder. Rundt 25 deltakere deltok på klyngesamlingen hvor en rekke temaer var oppe til diskusjon. I tillegg fikk vi en orientering av Markeds og kommunikasjonsdirektør Helge Grønmo om programmet for Bodø 2024 som begynner å ta form. 

Kveldsarrangementet var en produkttest av en samisk opplevelse som Anne Margaretha Oskal i Saltfjell  Sámi Adventrue er i ferd med å etablere på Nordland Kultursenter.

 

Les Årsberetning for 2022.

Protokoll for årsmøte 2023.